Trang

2/7/20

Tự sự: Chọn nghềTại sao lại chọn đi theo nghề Y?


Tôi thi vào trường Đại Học Y Hà Nội vào năm 2003, niên khóa (2003-2009). Lúc bấy giờ tôi tham khảo ý kiến cô giáo dạy sinh học của mình. Cô thuận theo và có ý khuyến khích tôi. Để tăng xác suất đậu, tôi chọn Y Học Cổ Truyền vì điểm đầu vào thấp hơn các khoa khác. Càng về sau, khi dấn thân sâu hơn vào Y Học Cổ Truyền tôi càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Tuy nhiên 2 nguyên do dưới đây (ở dòng thời gian trước đó) mới thực là tác nhân chính khiến tôi chọn theo nghề Y.